Tag Archives: Jazz Standards

Glazbene usluge

Ovdje su navedene najvažnije glazbene usluge, a možete me kontaktirati ovdje za više informacija i mogući angažman.

 • Ako vam treba saksofonist u vašem bendu/sastavu, kontaktirajte me, sviram sve muzičke stilove i žanrove.
 • Sastav Funk Elastic je raspoloživ za klupske nastupe i evente s raznolikim repertoarom (R&B, soul, funk, disco, latin / jazz standarde, domaći funk / soul).
 • Uz koncertne aktivnosti Donna Lee Saxophone Quartet nastupa i na raznim eventima.
 • Zdenko Ivanušić Quartet nastupa isključivo na jazz festivalima i klubovima.
 • Ako ste zainteresirani za poduku iz saksofona, pogledajte teaching stranicu.
 • Za usluge snimanja (saksofon, flauta) i aranžiranja, pročitajte info.

Music Services

Take a look at the music services I offer, contact me for more info and booking.
I am based in Zagreb, Croatia. Ovaj post na hrvatskom.

 • If you need a saxophone player to appear with your band/ensemble, contact me, I am available for work in all kinds of musical styles and genres.
 • Funk Elastic is available for club dates and events with various repertoire (R&B, soul, funk, disco, latin / jazz standards, Croatian funk / soul).
 • In addition to concert work, Donna Lee Saxophone Quartet is available for various events.
 • Zdenko Ivanušić Quartet plays only jazz festivals and jazz clubs.
 • Interested in music/saxophone lessons? Check out the teaching page.
 • For recording (saxophone, flute) and music arranging services, read more info.

Funk Elastic Band

Funk Elastic nastao je kao studijski projekt u suradnji s basistom Robertom Lajićem. Projekt se razvio u bend koji izvodi R&B, soul, funk (James Brown, Stevie Wonder, Maceo Parker i sl.), disco, latin / jazz standarde, ovisno o prigodi, od evenata do klupskih nastupa. Bend okuplja ponajbolje hrvatske sekcijske glazbenike i pjevače / pjevačice, sukladno potrebama pojedinog nastupa. Posjetite stranice Zivaldo Music i potražite snimke Funk Elastica.

Funk Elastic

Zdenko Ivanušić Quartet

 • Hrvatski

Zdenko Ivanušić Quartet okuplja vrhunske jazz glazbenike. Repertoarno kvartet se temelji na autorskim skladbama. Stilski kvartet spada u suvremeni jazz baziran na improvizaciji u otvorenoj formi, glazbenoj komunikaciji kroz motivičku obradu tematskog materijala. U tim okvirima nastoje se pomaknuti granice ritmičkih i harmonijskih parametara iz čega nastaje jedinstveni glazbeni izričaj. Kvartet je na raspolaganju za nastupe na jazz festivalima i klubovima. Za booking kontaktirajte ovdje.


 • English

Zdenko Ivanušić Quartet features top jazz musicians. The artistic foothold of the quartet are original compositions. The style of the quartet can be characterized as contemporary jazz based on open form improvisation and musical communication by developing thematic material. Within those structural lines, the boundaries of rhythmic and harmonic parameters are transfigured which results in a unique musical expression. The quartet is available for jazz festivals and club performances. For booking use contact form.


 • Zdenko Ivanušić Quartet @ Youtube

Zdenko Ivanušić Quartet